Szolgáltatások


Az alábbi eljárásokban való jogi képviselet ellátását, illetve okiratok, szerzõdések megszerkesztését, véleményezését vállalom:

Ingatlanjog

 • adásvételi szerzõdés
 • termõföldre vonatkozó adásvételi szerzõdés
 • ajándékozási szerzõdés
 • bérleti szerzõdés
 • jelzálogjog alapítása és törlése

Cégjog

 • cégalapítás
 • cégmódosítás, változásbejegyzési eljárás
 • végelszámolás

Követeléskezelés

 • ügyvédi felszólítás
 • fizetési meghagyásos eljárás, valamint az ehhez kapcsolódó végrehajtási eljárás
 • felszámolási eljárás

Szerzõdések szerkesztése, véleményezése

 • megbízási szerzõdés
 • vállalkozási szerzõdés
 • öröklési szerzõdés
 • tartási szerzõdés
 • életjáradéki szerzõdés
 • egyéb

Kártérítési jog

 • személyi sérülésbõl eredõ kárigény érvényesítése
 • gépjármûkárból eredõ kárigény érvényesítése
 • elmaradt haszon, jövedelem érvényesítése
 • egyéb

Biztosítási jog

 • biztosítókkal szembeni, biztosításokból eredõ igények érvényesítése

Közlekedési szabálysértés

Szavatosság, hibás teljesítés

 • pl.: ingatlanban felmerülõ hiba, gépjármû mûszaki hibája stb.

Peres képviselet

Társasházi jog

 • alapító okirat
 • szervezeti- és mûködési szabályzat
 • házirend
 • közös költség tartozásból eredõ igények érvényesítése

A www.drsztankokatalin.hu honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Dr. Sztankó Katalin ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ kamarai szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.


A honlapon elérhetõ tartalmak nem minõsülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történõ felhívásnak.